Om oss

God håndverkstradisjon og riktig kunnskap gir optimale totalløsninger

Bjerklind Bygg AS har opparbeidet en solid posisjon i entreprenørbransjen. Siden starten i 1987 har vi hatt en rekke interessante byggeprosjekter. Dette som et resultat av at vi stadig har som viktigste mål: Å levere kvalitet til riktig pris og rett tid. Vi setter derfor pris på at oppdragsgivere kommer tilbake. Vi har ord på oss for å være både løsnings- og kompromissorienterte. For oss er det kundens behov som bestemmer våre resultater.

Vi har den slagkraft, kunnskap og effektivitet som skal til for å løse store og mindre oppgaver. Dessuten er vi ikke større enn at vi har en oversiktlig organisasjon og en god tone i vårt hus som vi ønsker å dele med våre kunder og samarbeidspartnere.

Vi har etter hvert fått bred erfaring som hoved- og totalleverandør, enten det gjelder nybygg, ombygging, rehabilitering og vedlikehold av skoler, institusjoner, boliger og næringsbygg.

Vår fartstid har gitt oss bred faglig og administrativ kompetanse. Ikke minst når det gjelder prosjektstyring.

Fornøyde kunder vår garanti

For oss er et prosjekt mer enn å reise et byggverk eller fullføre et oppdrag. Like viktig er hele infrastrukturen rundt, helt fra vi for første gang snakker sammen om prosjektet til lenge etter at bygget er tatt i bruk.


I hele planleggings- og byggeprosessen betrakter vi oss like mye som en servicebedrift som en entreprenør. Vi har lang erfaring i vårt fag, og vil derfor gjerne dele vår kompetanse med kunden. Derfor gir vi råd i den innledende fasen, tilbyr prosjektering og tegninger o.l, slik at resultatet blir optimalt.


Bjerklind Bygg AS gir også prisgaranti for det ferdige prosjekt, og vi følger nøye opp alle garantiforpliktelser. Ved å fremstå som en profesjonell aktør i et marked hvor konkurrentene er mange, har vi klart å opprettholde gode kunderelasjoner hele veien.